Side by Side, Ấn bản thứ 3 của các tác giả Steven J. Molinsky và Bill Bliss, là một chương trình học năng động, bao gồm tất cả các kỹ năng được tích hợp luyện giao tiếp, đọc, viết và nghe - theo định dạng nhẹ nhàng, vui vẻ và dễ tiếp thu. Chương trình học gồm 4 cấp độ sẽ giúp học sinh giao tiếp như người bản ngữ khi cùng học với giáo viên của iSpeak.

  • Unit 1 - 30 phút
  • Unit 2 - 30 phút
  • Unit 3 - 30 phút
  • Unit 4 - 30 phút
  • Unit 5 - 30 phút
  • Unit 6 - 30 phút
  • Unit 7 - 30 phút
  • Unit 8 - 30 phút
  • Unit 9 - 30 phút
  • Unit 10 - 30 phút