Bộ giáo trình được xây dựng nhằm giúp các học sinh trau dồi ngữ pháp tiếng Anh một cách tự nhiên  thông qua các hình ảnh sống động, mẫu đối thoại ngắn gọn

 • 1 - 30 phút
 • 0. Starter - About us -Starter - About us 30 phút
  Starter - About us
 • 2. My feelings -2. My feelings 30 phút
  2. My feelings
 • 3. Outdoor toys - 30 phút
 • Review 1 - 30 phút
 • 4. Lunch at the park - 30 phút
 • 5. Lessons - 30 phút
 • 6. After school - 30 phút
 • Review 2 - 30 phút
 • 7. Presents - 30 phút
 • 8. Every day - 30 phút
 • 9. Places - 30 phút
 • Review 3 - 30 phút
 • The weather - 30 phút
 • 11. Clothes - 30 phút
 • 12. At the wedding - 30 phút
 • Review 4 - 30 phút
 • 13. On the farm - 30 phút
 • 14. The school play - 30 phút
 • 15.School open day - 30 phút
 • Review 5 - 30 phút