Bộ giáo trình Family and Friends bao gồm 6 phần với nhiều bài học và bài giảng rèn luyện các kỹ năng và khả năng tiếng Anh.

Bộ giáo trình tiếng Anh Tiểu học gồm ba cấp độ thiết kế đáp ứng khung chương trình tiếng Anh 4 tiết/tuần của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Việt Nam:

 • Giáo trình được thiết kế đặc biệt có tính liên thông với giáo trình Solutions được dùng ở bậc Phổ thông cấp 2 và cấp 3.
 • Giáo trình được chọn và sử dụng trong hệ thống giáo dục Tiểu học theo Hướng dẫn Thực hiện nhiệm vụ số 4919/BGDĐT-GDTH ngày 17/8/2010 của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Việt Nam.
 • Giáo trình tập trung luyện 4 kỹ năng và cung cấp một nguồn tài liệu dồi dào cho các hoạt động trong lớp học.
 • Cung cấp chương trình luyện phát âm độc đáo.
 • Cung cấp các bài kiểm tra mẫu theo các kỳ thi Cambridge Young Learners: Starters, Movers, Flyers.
 • Bài học đạo đức nhẹ nhàng giúp học sinh phát triển các kỹ năng trong cuộc sống.
 • FF5_0_Starter (Lesson 1) -uploads/tutors/audio_ff5_0_starter_lesson_1_200910100339.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_1_wb_200923105652.pdf
 • FF5_1 You can build it (Lesson 2) -uploads/tutors/audio_ff5_1_you_can_build_it_lesson_2_200910100522.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_2_wb_200923105723.pdf
 • FF5_1 You can build it (Lesson 3) -uploads/tutors/audio_ff5_1_you_can_build_it_lesson_3_200910100617.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_3_wb_200923105750.pdf
 • FF5_2 It's show time (Lesson 4) -uploads/tutors/audio_ff5_2_its_show_time_lesson_4_200910100743.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_4_wb_200923110103.pdf
 • FF5_2 It's show time (Lesson 5) -uploads/tutors/audio_ff5_2_its_show_time_lesson_5_200910100918.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_5_wb_200923110130.pdf
 • FF5_3 The best party ever (Lesson 6) -uploads/tutors/audio_ff5_3_the_best_party_ever_lesson_6_200910101202.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_6_wb_200923110201.pdf
 • FF5_3 The best party ever (Lesson 7) -uploads/tutors/audio_ff5_3_the_best_party_ever_lesson_7_200910101311.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_7_wb_200923110233.pdf
 • FF5_4 Our planet (Lesson 8) -uploads/tutors/audio_ff5_4_our_planet_lesson_8_200910101734.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_8_wb_200923110302.pdf
 • FF5_4 Our planet (lesson 9) -uploads/tutors/audio_ff5_4_our_planet_lesson_9_200910101842.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_9_wb_200923110332.pdf
 • FF5_5 Reuse and recycle (Lesson 10) -uploads/tutors/audio_ff5_5_reuse_and_recycle_lesson_10_200910102003.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_10_wb_200923110401.pdf
 • FF5_5 Reuse and recycle (lesson 11) -uploads/tutors/audio_ff5_5_reuse_and_recycle_lesson_11_200910102553.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_11_wb_200923110430.pdf
 • FF5_6 Crazy about wildlife (Lesson 12) -uploads/tutors/audio_ff5_6_crazy_about_wildlife_lesson_12_200910102714.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_12_wb_200923110503.pdf
 • FF5_6 Crazy about wildlife (Lesson 13) -uploads/tutors/audio_ff5_6_crazy_about_wildlife_lesson_13_200910102929.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_13_wb_200923110535.pdf
 • FF5_7 Call an ambulance (Lesson 14) -uploads/tutors/audio_ff5_7_call_an_ambulance_lesson_14_200910103052.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_14_wb_200923110604.pdf
 • FF5_7 Call an ambulance (Lesson 15) -uploads/tutors/audio_ff5_7_call_an_ambulance_lesson_15_200910103224.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_15_wb_200923110633.pdf
 • FF5_8 Let's eat healthily (Lesson 16) -uploads/tutors/audio_ff5_8_lets_eat_healthily_lesson_16_200910103431.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_16_wb_200923110703.pdf
 • FF5_8 Let's eat healthily (Lesson 17) -uploads/tutors/audio_ff5_8_lets_eat_healthily_lesson_17_200910103609.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_17_wb_200923110730.pdf
 • FF5_9 The big match (Lesson 18) -uploads/tutors/audio_ff5_9_the_big_match_lesson_18_200910103905.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_18_wb_200923110802.pdf
 • FF5_9 The big match (Lesson 19) -uploads/tutors/audio_ff5_9_the_big_match_lesson_19_200910105357.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_19_wb_200923110832.pdf
 • FF5_10 Ancient buildings (Lesson 20) -uploads/tutors/audio_ff5_10_ancient_buildings_lesson_20_200910105509.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_20_wb_200923105816.pdf
 • FF5_10 Ancient buildings (Lesson 21) -uploads/tutors/audio_ff5_10_ancient_buildings_lesson_21_200910110357.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_21_wb_200923105843_1.pdf
 • FF5_11 A message for the future (Lesson 22) -uploads/tutors/audio_ff5_11_a_message_for_the_future_lesson_22_200910110447.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_22_wb_200923105912.pdf
 • FF5_11 A message for the future (Lesson 23) -uploads/tutors/audio_ff5_11_a_message_for_the_future_lesson_23_200910110545.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_23_wb_200923105938.pdf
 • FF5_12 be a part of history (Lesson 24) -uploads/tutors/audio_ff5_12_be_a_part_of_history_lesson_24_200910110623.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_24_wb_200923110009.pdf
 • FF5_12 be a part of history (Lesson 25) -uploads/tutors/audio_ff5_12_be_a_part_of_history_lesson_25_200910110703.mp3 30 phút
  uploads/tutors/ff5_lesson_25_wb_200923110037.pdf
 • TEST OF FAMILY AND FRIENDS 5 (Lesson 26) - 30 phút