Giáo trình Entry Basic Conversation là giáo trình dành cho các bé trong độ tuổi đầu cấp 1, đang tập làm quen với tiếng Anh hoặc người lớn mất gốc

  • 1. Self - Introduction Part I - 30 phút
  • 2. Self - Introduction Part II - 30 phút
  • 3. Greetings - 30 phút
  • 4. Expressing feelings - 30 phút
  • 5. Telling Time - 30 phút
  • 6. Daily Habits - 30 phút
  • 7. Everyday Objects - 30 phút
  • 8. Jobs - 30 phút
  • 9. Holidays - 30 phút
  • 10. Pets - 30 phút