Cambridge English Prepare!

7 cấp độ dành cho thiếu niên

Trình độ từ cơ bản đến cao trung cấp

Prepare! là bộ giáo trình tiếng Anh tổng quát sinh động tích hợp luyện thi Cambridge English (KET, PET, FCE) trong suốt quá trình học. Chương trình học linh hoạt kết hợp với các phần mềm đa phương tiện giúp học sinh đạt kết quả như mong muốn. Dù áp dụng cho chương trình tiếng Anh tổng quát hay tập trung luyện thi Cambridge, Prepare! vẫn giúp giáo viên và học sinh hoàn toàn sẵn sàng cho hành trình tiếp theo: kỳ thi Cambridge hoặc giao tiếp trong thực tế.

Prepare! bao gồm tất cả những gì cần cho tiếng Anh tổng quát và cả kỳ thi Cambridge

Prepare! is a lively 7-level general English course with comprehensive Cambridge English for Schools exam preparation integrated throughout.

This flexible course brings together all the tools and technology you expect to get the results you need. Whether teaching general English or focusing on exams, Prepare! leaves you and your students genuinely ready for what comes next: real Cambridge English exams, or real life. The Level 1 Student's Book engages students and builds vocabulary range with motivating, age-appropriate topics. Its unique approach is driven by cutting-edge research from English Profile and the Cambridge Learner Corpus. 'Prepare to...' sections develop writing and speaking skills. 

 • 1. Personal profile (Lesson 1) -uploads/tutors/lesson_1_200916024530.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_1_200923040015.pdf
 • 2.1. In fashion (Lesson 2) -uploads/tutors/lesson_2_200916032013.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_2_200923042313.pdf
 • 2.2. Culture - Homes around the world (Lesson 3) -uploads/tutors/lesson_3_200916032109.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_3_200923042438.pdf
 • 3. My way of life (Lesson 4) -uploads/tutors/lesson_4_200916033038.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_4_200923042904.pdf
 • 4.1. Champions (Lesson 5) -uploads/tutors/lesson_5_200916033304.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_5_200923042955.pdf
 • 4.2. PE - Sports training (Lesson 6) -uploads/tutors/lesson_6_200916033424.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_6_200923043037.pdf
 • Review 1 - Units 1-4 (Lesson 7) - 30 phút
 • 5. Take a good look (Lesson 8) -uploads/tutors/lesson_8_200916033555.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_8_200923043110.pdf
 • 6.1. Modern life (Lesson 9) -uploads/tutors/lesson_9_200916033740.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_9_200923043205.pdf
 • 6.2. Culture - Meeting and greeting (Lesson 10) -uploads/tutors/lesson_10_200916033851.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_10_200923043301.pdf
 • 7. Getting on (Lesson 11) -uploads/tutors/lesson_11_200916034003.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_11_200923043336.pdf
 • 8.1. Going away (Lesson 12) -uploads/tutors/lesson_12_200916034401.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_12_200923043415.pdf
 • 8.2. Geography - Our world (Lesson 13) -uploads/tutors/lesson_13_200916034620.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_13_200923043449.pdf
 • Review 2 - Units 5-8 (Lesson 14) - 30 phút
 • 9. Shop till you drop (Lesson 15) -uploads/tutors/lesson_15_200916034857.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_15_200923043523.pdf
 • 10.1. Taste this! (Lesson 16) -uploads/tutors/lesson_16_200916024826.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_16_200923040130.pdf
 • 10.2. Culture - What I eat (Lesson 17) -uploads/tutors/lesson_17_200916024945.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_17_200923040219.pdf
 • 11. A healthy future (Lesson 18) -uploads/tutors/lesson_18_200916025511.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_18_200923040252.pdf
 • 12.1. Incredible wildlife (Lesson 19) -uploads/tutors/lesson_19_200916025913.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_19_200923040401.pdf
 • 12.2. Science - Ecosystems (Lesson 20) -uploads/tutors/lesson_20_200916030010.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_20_200923040438.pdf
 • Review 3 - Units 9-12 (Lesson 21) - 30 phút
 • 13. Moods and feelings (Lesson 22) -uploads/tutors/lesson_22_200916030205.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_22_200923040647.pdf
 • 14.1. Watch it, read it (Lesson 23) -uploads/tutors/lesson_23_200916030424.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_23_200923040752.pdf
 • 14.2. Culture - World cinema (Lesson 24) -uploads/tutors/lesson_24_200916030601.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_24_200923040827.pdf
 • 15. Digital life (Lesson 25) -uploads/tutors/lesson_25_200916030757.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_25_200923041117.pdf
 • 16.1. Wish me luck! (Lesson 26) -uploads/tutors/lesson_26_200916031105.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_26_200923041322.pdf
 • 16.2. Math - Units (Lesson 27) -uploads/tutors/lesson_27_200916031241.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_27_200923041423.pdf
 • Review 4 - Units 13-16 (Lesson 28) - 30 phút
 • 17. Skills and talents (Lesson 29) -uploads/tutors/lesson_29_200916031348.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_29_200923041544.pdf
 • 18.1. The world of work (Lesson 30) -uploads/tutors/lesson_30_200916031531.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_30_200923041630.pdf
 • 18.2. Culture - Special training schools (Lesson 31) -uploads/tutors/lesson_31_200916031652.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_31_200923041725.pdf
 • 19. The written word (Lesson 32) -uploads/tutors/lesson_32_200916031824.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_32_200923041801.pdf
 • 20.1. Puzzles and tricks (Lesson 33) -uploads/tutors/lesson_33_200916032309.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_33_200923042702.pdf
 • 20.2. Biology - The eye (Lesson 34) -uploads/tutors/lesson_34_200916032416.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_4_wb_lesson_34_200923042748.pdf
 • Review 5 - Units 17-20 (Lesson 35) - 30 phút
 • Pairwork (Lesson 36) - 30 phút
 • Word profiles (Lesson 37) - 30 phút
 • Grammar reference (Lesson 38) - 30 phút
 • TEST OF CAMBRIDGE PREPARE LEVEL 4 (Lesson 39) - 30 phút