• 0. Welcome (p2-3) - 30 phút
  • 1. My birthday (p4-11) - 30 phút
  • 2. My family (p20-27) - 30 phút
  • 4. My body (p28-35) - 30 phút
  • 5. My pets (p36-43) - 30 phút
  • 6. My house (p44-51) - 30 phút
  • 7. Food (p52-59) - 30 phút
  • 8. I am excited (p60-67) - 30 phút
  • 9. Goodbye (p68-69) - 30 phút
  • 10. Festivals (p70-72) - 30 phút