Nội dung của sách là dạy toán, nhưng không phải cứng nhắc như kiểu sách giáo khoa, nhưng dạy cách học và ứng dụng toán trong đời sống thực tiễn hàng ngày. Toán học ở biển, toán học ở hội chợ, toán học ở nông trại ...vv. Trẻ tưởng chừng đang đọc những câu chuyện hay, nhưng thực ra đó là sách toán. Vì thế, việc tiếp cận với toán trở nên nhẹ nhàng nhưng sinh động, chứ không nặng nề và khô khan.

Lớp 3:

  • A Nose for News and Numbers - 30 phút
  • A Trip to the Pond - 30 phút
  • Fun and Games - 30 phút
  • Party Plan by the Numbers - 30 phút
  • Pizza Parts - 30 phút
  • Sports Camp - 30 phút
  • Surprising Solids - 30 phút
  • The Garden Fence - 30 phút