Nội dung của sách là dạy toán, nhưng không phải cứng nhắc như kiểu sách giáo khoa, nhưng dạy cách học và ứng dụng toán trong đời sống thực tiễn hàng ngày. Toán học ở biển, toán học ở hội chợ, toán học ở nông trại ...vv. Trẻ tưởng chừng đang đọc những câu chuyện hay, nhưng thực ra đó là sách toán. Vì thế, việc tiếp cận với toán trở nên nhẹ nhàng nhưng sinh động, chứ không nặng nề và khô khan.

Lớp 2:

  • A Day at the Snack Stand - 30 phút
  • All the Time - 30 phút
  • Building a Mini Park - 30 phút
  • Doubles Fun on the Farm - 30 phút
  • Party Plan - 30 phút
  • Time to go Shopping - 30 phút
  • Time to take a Trip - 30 phút
  • What Do You Like - 30 phút