SIDE BY SIDE 3

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình giao tiếp tiếng Anh. Trẻ em 8-12 tuổi. Cấp độ 3

Nội dung khóa học

Unit 1

Unit 1

30 phút

Unit 2

Unit 2

30 phút

Unit 3

Unit 3

30 phút

Unit 4

Unit 4

30 phút

Unit 5

Unit 5

30 phút

Unit 6

Unit 6

30 phút

Unit 7

Unit 7

30 phút

Unit 8

Unit 8

30 phút

Unit 9

Unit 9

30 phút

Unit 10

Unit 10

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!