FAMILY AND FRIENDS 1

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh Trẻ em chuẩn mực của Đại học Oxford (UK). Dành cho trẻ em 6-12 tuổi. Cấp độ 1

Nội dung khóa học

Unit 1

Unit 1. What's this

30 phút

Unit 2

Unit 2 - Playtime

30 phút

Unit 3

Unit 3 - This is my nose

30 phút

Unit 4

Review Unit 1-3

30 phút

Unit 5

Unit 4 - He's a hero

30 phút

Unit 6

Unit 5 - Where's the ball

30 phút

Unit 7

Unit 6 - Billy's teddy

30 phút

Unit 8

Review Unit 4-6

30 phút

Unit 9

Unit 7 - Are these his trousers

30 phút

Unit 10

Unit 8 - Where's Grandma

30 phút

Unit 11

Unit 9 - Lunchtime

30 phút

Unit 12

Review Unit 7-9

30 phút

Unit 13

Unit 10 - A new friend

30 phút

Unit 14

Unit 11 - I like monkeys

30 phút

Unit 15

Unit 12 - Dinnertime

30 phút

Unit 16

Review Unit 10-12

30 phút

Unit 17

Unit 13 - Tidy up

30 phút

Unit 18

Unit 14 - Action Boy can run

30 phút

Unit 19

Unit 15 - Let's play ball

30 phút

Unit 20

Review Unit 13-15

30 phút

Unit 21

Family and Friend 1 - End Course Test and Evaluation

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!