Đến từ Châu Á
Đã dạy 1175 lớp

Giới thiệu

Hello there! Justine May Saligan Baul is my full name but you can call me Teacher Justine. I am 25 years young and I'm from Mindanao, one of the islands of my beautiful country -- Philippines. Graduated at La Salle University - Ozamiz City in year 2015, I earned my degree of Bachelor of Science in Elementary Education major in Special Education. I got my license in teaching last October 2015 and worked at the same school where I graduated. Aside from my classroom teaching experience, I have also tried teaching English Online in a platform where I taught Chinese students. I have completed two programs to teach English: from Teach International English Language School (TESOL+TEYL); and TESOL Coach Master Incorporated. I believe that with the teaching experience, qualifications, the heart that I have for teaching, and together with the participation and perseverance of my students in studying, there is no doubt that learning can be truly obtained. I hope I get to meet you in one of my classes! See you soon!

Bằng cấp

Kinh nghiệm

Taught actual classroom setup with grade school students Teaching English Online Teaching English in an English Center

Kỹ năng

 • IELTS
 • TOEIC
 • ENGLISH FOR KIDS
 • DAILY CONVERSATION
 • ENGLISH BEGINNERS

huy hiệu

Junior Teacher A

Lịch dạy tuần này

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 08:00 - 08:30

  • 08:30 - 09:00

  • 12:00 - 12:30

  • 12:30 - 13:00

  • 13:00 - 13:30

  • 13:30 - 14:00

  • 14:00 - 14:30

  • 14:30 - 15:00

  • 15:00 - 15:30

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 08:00 - 08:30

  • 10:30 - 11:00

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 08:00 - 08:30

  • 08:30 - 09:00

  • 09:00 - 09:30

  • 09:30 - 10:00

  • 10:00 - 10:30

  • 10:30 - 11:00

  • 11:00 - 11:30

  • 11:30 - 12:00

  • 12:00 - 12:30

  • 12:30 - 13:00

  • 13:00 - 13:30

  • 13:30 - 14:00

  • 14:00 - 14:30

  • 14:30 - 15:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 08:00 - 08:30

  • 08:30 - 09:00

  • 09:00 - 09:30

  • 09:30 - 10:00

  • 10:00 - 10:30

  • 10:30 - 11:00

  • 11:00 - 11:30

  • 11:30 - 12:00

  • 12:00 - 12:30

  • 12:30 - 13:00

  • 13:00 - 13:30

  • 13:30 - 14:00

  • 14:00 - 14:30

  • 14:30 - 15:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 12:00 - 12:30

  • 12:30 - 13:00

  • 13:00 - 13:30

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 12:30 - 13:00

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

Rating

5
90% | 9 Đánh Giá
4
10% | 1 Đánh Giá
3
0% | 0 Đánh Giá
2
0% | 0 Đánh Giá
1
0 % | 0 Đánh Giá

Đánh giá buổi học

Sắp xếpĐánh giá tốt nhất
SIDE BY SIDE 1 Unit: Unit 9
20:30 15/08/2020

Cô giáo dạy rất chuyên nghiệp, những thao tác nhanh để học sinh dễ hiểu, tập chung lắng nghe và sửa lỗi cho học sinh. Tuy nhiên do thời gian 25 phút quá ít để cô giáo dạy tốt hơn nữa

  5

Đánh giá bởi học viên TD Dương Nhật Long

My daughter loves her so much. She is always excited to every lesson .

  5

Đánh giá bởi học viên Lê Thảo Minh

FREE TALK Unit: Free talk
22:00 30/05/2020

5

  5

Đánh giá bởi học viên Đào Đức Sang

my daughter said that this teacher is the teacher she likes most

  5

Đánh giá bởi học viên (LN) Đặng Thảo My

mạng có vẻ hơi trục trặc một vài phút nhưng khi bài giảng bắt đầu thì internet đã tốt và liền mạch, giáo viên dạy đủ giờ, tương tác tốt với học sinh

  5

Đánh giá bởi học viên (LN) Đặng Thảo My

Đội ngũ giáo viên tiêu biểu