Đến từ Châu Á
Đã dạy 3620 lớp

Giới thiệu

Hello and welcome to ispeak! Hello! I'm teacher Joanne, 39 years old from the Philippines. I've been teaching for about 4 years now. I'm currently teaching Korean, Japanese and Vietnamese students. I teach enthusiastically and energetically. It's natural because Filipino teachers are naturally friendly. When you are happy and comfortable , it's conducive to learn.  I have lots of methods in teaching that you will enjoy. Why don't we give it a try? Book now! See you!

Kinh nghiệm

Teaching Experiences:2019-PRESENT: CocoEdu English Online School for Korean students.2016-PRESENT: Eigoru Online English School for Japanese students.2015-2016: Jenny English Online School  for Chinese students.2007-2009: Private English tutor to Korean students (house to house)  

Kỹ năng

 • IELTS
 • ENGLISH FOR KIDS
 • DAILY CONVERSATION
 • BUSINESS ENGLISH
 • ENGLISH BEGINNERS

huy hiệu

Junior Teacher A

Lịch dạy tuần này

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 22:30 - 23:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 08:30 - 09:00

  • 14:00 - 14:30

  • 14:30 - 15:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 14:00 - 14:30

  • 14:30 - 15:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

Rating

5
98.2% | 491 Đánh Giá
4
1.2% | 6 Đánh Giá
3
0.2% | 1 Đánh Giá
2
0.2% | 1 Đánh Giá
1
0.2 % | 1 Đánh Giá

Đánh giá buổi học

Sắp xếpĐánh giá tốt nhất

giáo viên dùng google dịch sang tiếng việt để nói chuyện với con. Tôi không đồng ý điều đó. Đã học trung tâm tiếng anh 1 giáo viên đủ trình độ sẽ có cách dạy và hướng con học hiệu quả

  1

Đánh giá bởi học viên LN Hoàng Ngọc Diệp

Cô giáo rất tuyệt, cô nhiệt tình và khích lệ bé học qua cách nhận xét và trò chuyện cùng bé

  5

Đánh giá bởi học viên ND Nguyễn Bá Đức Minh

Cô rất nhiệt tình. Tuy nhien phần nhận xét chưa đi sát

  5

Đánh giá bởi học viên ND Nguyễn Bá Đức Minh

thanks a lot

  5

Đánh giá bởi học viên (LN) Lương Gia Khang

Thank you

  5

Đánh giá bởi học viên (LN) Lương Gia Khang

Đội ngũ giáo viên tiêu biểu